Nadruk

Informacje zgodnie z §5 TMG

Brummi Dusche Carduck GmbH
Dyrektor zarządzający: Peter Carduck

Sąd rejestrowy: Sąd lokalny w Düren
Numer rejestracyjny: HRB 1737
Numer identyfikacyjny podatku od sprzedaży zgodnie z § 27a UStG: DE170786431

Adres domowy:

Brummi Dusche – Carduck GmbH
Willi-Bleicher-Str. 52 – 54
52353 Düren

Autoryzowani przedstawiciele:

Peter Carduck

Dane kontaktowe:

brummidusche.dueren@t-online.de
www.brummi-dusche.de

Nota prawna

Stale sprawdzamy i aktualizujemy informacje na tej stronie. Mimo zachowania należytej staranności, dane mogły się w międzyczasie zmienić. Dlatego nie można przyjąć żadnej odpowiedzialności ani gwarancji za aktualność, poprawność i kompletność udostępnionych informacji.
Ta strona internetowa może zawierać odniesienia do innych praw własności i informacji o prawach autorskich, które muszą być przestrzegane i stosowane. Zastrzegamy sobie prawo do aktualizacji i/lub zmiany informacji zawartych w tej aplikacji w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Dotyczy to również ulepszeń i/lub zmian w produktach lub programach. Zwracamy również uwagę, że informacje zawarte w tej aplikacji mogą zawierać błędy typograficzne.

Odpowiedzialność za linki

W wyroku z dnia 12 września 1999 r. – 312 O 85/99 (odpowiedzialność za linki) Sąd Okręgowy w Hamburgu orzekł, że zamieszczenie linków prowadzi również do współodpowiedzialności za materiały oferowane za ich pośrednictwem. Zdaniem Sądu Okręgowego można temu zapobiec jedynie poprzez wyraźne zdystansowanie się od tych treści.
Niniejszym wyraźnie dystansujemy się od wszelkich treści zawartych na stronach lub w grafikach, do których prowadzą linki, i nie przyjmujemy ich za własne. Wszelkie naruszenia obowiązującego prawa, moralności lub obyczajów, o których się dowiemy, będą skutkowały natychmiastowym usunięciem linków, wpisów, grafik lub podobnych.