Otisk

Informace podle §5 TMG

Brummi Dusche Carduck GmbH
Výkonný ředitel: Peter Carduck

Rejstříkový soud: Místní soud Düren
Registrační číslo: HRB 1737
Identifikační číslo pro daň z prodeje podle § 27a UStG: DE170786431

Adresa bydliště:

Brummi Dusche – Carduck GmbH
Willi-Bleicher-Str. 52 – 54
52353 Düren

Zplnomocnění zástupci:

Peter Carduck

Kontaktní údaje:

brummidusche.dueren@t-online.de
www.brummi-dusche.de

Právní upozornění

Informace na těchto webových stránkách neustále kontrolujeme a aktualizujeme. Přes veškerou pečlivost se údaje mohly mezitím změnit. Proto nelze převzít žádnou odpovědnost ani záruku za aktuálnost, správnost a úplnost poskytnutých informací.
Tyto webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiná vlastnická práva a informace o autorských právech, které je třeba dodržovat. Vyhrazujeme si právo informace v této aplikaci kdykoli aktualizovat a/nebo změnit bez předchozího upozornění. To platí i pro vylepšení a/nebo změny produktů nebo programů. Upozorňujeme také, že informace v této aplikaci mohou obsahovat tiskové chyby.

Odpovědnost za odkazy

V rozsudku ze dne 12. září 1999 – 312 O 85/99 (odpovědnost za odkazy) rozhodl Zemský soud v Hamburku, že uvádění odkazů vede také ke spoluodpovědnosti za materiál nabízený prostřednictvím těchto odkazů. Podle krajského soudu tomu lze zabránit pouze tím, že se od tohoto obsahu výslovně distancujeme.
Tímto se výslovně distancujeme od veškerého obsahu odkazovaných stránek nebo grafiky a nepřijímáme je za své. Veškerá porušení platných zákonů, morálky nebo zvyklostí, o kterých se dozvíme, budou mít za následek okamžité odstranění odkazů, příspěvků, grafiky a podobně.

Veränderte Öffnungszeiten

Bitte beachten Sie, dass es bis zum 22.04. krankheitsbedingt Abweichungen von unseren Öffnungszeiten geben kann.

Rufen Sie uns vor Ihrem Besuch kurz an, um sicherzustellen, dass wir für Sie verfügbar sind.

Vielen Dank für Ihr Verständnis.